Domov | Redarske službe

Redarske službe

Za večino občin predstavlja napačno parkiranje enega večjih problemov. Tudi dobro organizirana redarska služba se dnevno srečuje z raznimi težavami- pisanje obvestila o izdanem prekršku je namreč zamudno delo, pojavljajo se napake ob vnosih, neskladnosti s centralnimi šifranti, prenos informacij v programski paket občinsko redarstvo je dolgotrajen spet se lahko pojavijo napake ob vnosih.

Zato smo razvili informacijski sistem, ki omogoča, da se delo občinskega redarja izvaja s pomočjo ročnega terminala na terenu.  Uporabili smo zanesljive, robustne ročne terminale RADIX z integriranim termalnim tiskalnikom  in razvili programsko aplikacijo eRedar, ki je popolnoma v skladu z novim ZVCP-1, ki je v veljavi od 1.1.2005. 

eRedar
je namenjen redarskim službam za izdajanje obvestil o storjenem prekršku, izdaji plačilnega naloga ali pa evidentnem vnosu kršitelja (samo evidenca).

Osnovna modula programskega paketa sta:

 • programski paket eRedar na PC
 • programski paket eRedar na ročnem terminalu

Prednosti oziroma cilji uporabe mobilne informacijske opremo so:

 • vnos prekrška se izvede samo enkrat
 • zmanjša se število napak
 • redar opravi svoje delo na terenu, vnos prekrškov se avtomatsko prenese v centralno bazo
 • omogoča delo v vseh vremenskih razmerah
 • ni več predtiskanih obrazcev
 • enostavna in hitra sprememba izpisov
 • večja kontrola nad delom na terenu
 • omogoča večjezične izpise
 • popolna povezanost s programsko aplikacijo Redarska služba podjetja eTrust
 • možnost uporabe tabličnega računalnika izven vozila
 • zagotavlja visoko varnost kriptiranih podatkov

redarska služba