Domov | Energetika, vodovod

Energetika, vodovod

Rešitve za popis števcev

Rešitev je namenjena enostavnemu in učinkovitemu:

  • zajemanju stanja števcev - popis števcev
  • vnosu prednastavljenih opomb
  • kreiranju obhodnih poti

Cilj je zmanjšanje stroškov popisa, skrajšanje celotnega procesa popisa števcev. Za doseganje zastavljenih ciljev potrebujete: zanesljive ročne terminale in stabilno, enostavno programsko opremo. Dolgoletne izkušnje so pokazale, da je ponujena kombinacija pravilna.

Z uporabo daljinskega odčitavanja, se število napak zmanjša in popis nam vzame še manj časa, kar pomeni za podjetje dodatno zmanjšanje stroškov.

 Več

Rešitve za energetiko

V zadnjih dveh letih smo razvili učinkovit telemetrični sistem za spremljanje nivoja plina v rezervoarjih.

Celoten sistema nam omogoča zmanjšanje stroškov dela in predvsem dviguje zadovoljstvo končnih uporabnikov. Za prenos podatkov uporabljamo SMS sporočila, kar zelo zmanjša ceno usluge mobilnega distributerja.

Več

Rešitve za umerjanje vodomerov

Aplikacija eKalibra vam služi kot orodje pri umerjanju vodomerov. Hkrati pa vam nudi vsa potrebna poročila za evidenco umerjenih meril

Več